Mission, vision og værdi

Mission

Hovedafdelingens opgaver er

 • At fungere som bindeleddet mellem hovedafdelingen, HG’s afdelinger, HG’s Venner (HGV) og Herlufsholm Idrætscenter (HIC)
 • At være HG’s ansigt udadtil og sammen med afdelingerne og HIC bevare og udbygge foreningens optimale branding og et godt image
 • At varetage HG’s generelle interesser over for omverdenen, fx offentlige myndigheder og pressen
 • At arbejde for gode økonomiske betingelser for især unges idrætsudøvelse
 • At skabe synergier mellem afdelingerne 
 • I samarbejde med HIC at skabe attraktive fysiske rammer til gavn for afdelingerne

Værdier

Det skal være trygt og attraktivt at være medlem af og idrætsudøver eller leder i HG. Derfor står HG’s hovedafdeling og de 10 afdelinger for

 • Rummelighed – der er plads til alle uanset talent, alder, køn, etnisk baggrund mv.
 • Respekt for og tillid til hinanden i en ordentlig omgangstone og uden mobning og drillerier, herunder mobning og drilleri på sociale medier
 • Respekt for miljøet og faciliteterne på idrætscenteret og andre områder, der benyttes af HG
 • Sundhed, glæde og socialt samvær styrkes
 • Udvikling af kvalitet i faciliteter og ledelse
 • Konkurrence udøves på et fair grundlag, fairplay
 • Trænere og ledere optræder og opfattes som rollemodeller
 • Proaktiv i forhold til udviklingen inden for idræt, sundhed og klubliv
 • Overholdelse af alle love og regler inden for bl.a. skatteområdet, børneattester, doping og lign. Nultolerance omkring euforisende og andre ulovlige stoffer af enhver art
 • Det frivillige arbejde prioriteres højest, og der sker ingen sammenblanding af afdelingernes og private interesser – økonomisk eller på anden måde

Vision

Den fælles vision for HG er

 • HG er en attraktiv idrætsorganisation, et godt sted at dyrke idræt både for bredde og for elite – fra babysvøm til veteranbadminton
 • HG har et positivt image og sætter Herlufsholm på idrætslandkortet – på de idrætslige, sundhedsmæssige, sociale og facilitetsmæssige områder
 • HG og HIC sprudler af kvalitet, dynamik og aktivitet
 • HG har et godt samarbejde med de væsentlige interessenter som fx Næstved Kommune, skoler og de forskellige idrætsforbund
 • HG er åben for at optage nye idrætsgrene, åben over for etablering af klubber for alle aldersgrupper, ligesom idrætscenterets faciliteter gerne ses anvendt af områdets borgere bredt i relation til alder og interesser

 

 Vedtaget på HG’s hovedbestyrelsesmøde den 14.11.2018