HG hovedafdeling

 


HG er en paraplyorganisation med 11 sportsafdelinger med et samlet medlemstal på ca. 4000. De enkelte sportsafdelinger er selvstændige med egen bestyrelse og egen økonomi.

Hovedafdelingens bestyrelsen består af et forretningsudvalg og formændene fra de 11 afdelinger. Forretningsudvalget tager sig af de løbende sager i hovedafdelingen.


Bestyrelsen

 


Forretningsudvalg

 1. Formand Flemming Jørgensen
 2. Næstformand Troels Heilmann Møller
 3. Sekretær Hanne Mikkelsen
 4. Kasserer Jørgen Milling

   

  Formænd fra - m/link:

  1. AtletikTriatlonMotion:   Monica Mikkelsen

  2. Fodbold:   Asbjørn Rylund
  3. Håndbold:   Finn Jensen
  4. Gymnastik:   Morten Skaaning
  5. Svømning:   Åge Petersen
  6. Badminton:   Søren Lorentzen
  7. Orientering:   Stig Andersen
  8. Vægtløftning:   Alex Høgh Engell Petersen
  9. Floorball:   Troels Stoels Nielsen
  10. Fritidsidrætsklub:  Martin Nørby
  11. Fitness:   


  Der blev afholdt repræsentantskabsmøde onsdag den 26. februar 2020.


  Læs formandens beretning her.


  Jørgen Milling overtog hvervet som kasserer i 2019 og blev valgt til at fortsætte som kasserer for hovedafdelingen. Iøvrige poster var genvalg.


  Læs hele referatet af mødet.