HG Venner blev oprettet i juni 1952 med det formål at være en støtteforening for HG's afdelinger. Det er stadig det primære formål for foreningen.


FORMÅL

 • HGV er bindeled mellem Herlufsholm Idrætscenter og HG -Herlufsholm Gymnastikforening. Gennem HG's næsten 90 år har der altid været opbakning fra afdelingernes nuværende og tidligere medlemmer for derigennem at støtte HG's idrætsafdelinger og bevare ånden i HG.
 • HGV's økonomi er adskilt fra idrætscentrets og HG's økonomi. Stort set alle HGV's indtægter anvendes til støtte af HG-afdelingerne, som efter ansøgning tildeles beløb til særlige aktiviteter, såsom uddannelse, nye aktiviteter, nyanskaffelser m.m.
 • HGV's bestrelse udgør centerets perspektivudvalg, der har til formål at komme med forslag til udbygnings-, drifts- og vedligeholselsesplaner for Herlufsholm Idrætscenter. Den seneste store opgave var etableringern af Bold og Bevæglese, et projekt til 8-9 mio. kr. støttet af bl.a. Lokale- og Anlægsfonden, DBU, Næstved Kommune og fonde. Næste opgave bliver at omdanne kursuscenteret til træningscenter.

 


HGV's MISSION er at:

 • understøtte arbejdet og udviklingen i HG.
 • gøre arbejdet for frivillige ledere i HG lettere ved at aflaste dem i relation til idrætsfaciliteterne i Herlufsholm Idrætscenter.

 HGV's VISION er at:

 • arbejde for en løbende udbygning og forbedring af idrætsfaciliteterne i Herlufsholm Idrætscenter, så de dels er tidssvarende, dels kan rumme behovet for idrætsudøvelse i det naturlige område
 • arbejde for positivt samarbejde med Næstved Kommune og idrætscentrets afdelinger
 • gennemføre en effektiv drift af centret som sikrer, at flest mulige miedler kan anvendes til udbygning og forbedringer.
 • gennemføre personalepolitik, som fremmer samarbejdet mellem centrets medarbejdere, centrets brugere og lægge op til gensidig respekt.
 • sikre at Herlufsholm Idrætscenter er en attraktiv arbejdsplads.
 • antallet af medlemmer i HGV er på minimum 125.


HGV's bestyrelse består af:

 1. Michael Kristiansen, formand
 2. Flemming Jørgensen, kasserer
 3. Hans Nikolajsen
 4. Henrik Risager
 5. Bent Lund


Michael Kristiansen er valgt til bestyrelsen i Herlufsholm Idrætscenter.

Suppleant er Henrik Risager.HGV-prisen 2022 blev denne gang tildeldt to personer, Ole Madsen fra HGIC for sit mangeårige arbejde med økonien i HG.


Birk Kryger fra HG ATM er engageret ud over det normal. Han er en velligt, dygtig og seriøs atlet med et stærk ønske om at vinde.


Støt HGV med et medlemskab

Minimum 100 kr. for private og 500 kr. for firmaer

SYDBANK   Reg. Nr. 6820  kontonr. 0001 9798 92.

Skriv venligst navn og e-mailadresse ved indbetaling.