HG Venner blev oprettet i juni 1952 med det formål at være en støtteforening for HG's afdelinger. Det er stadig det primære formål for foreningen.

 

FORMÅL

HGV er bindeled mellem HG - Herlufsholm Gymnastikforening og dennes nuværende og tidligere medlemmer for derigennem at støtte HG's idrætsafdelinger.

 

HGV's økonomi er adskilt fra Herlufsholm Idrætscentrets driftsøkonomi. Stort set alle HGV's kontingentpenge bruges til støtte af idrætsafdelingerne, som efter ansøgning tildeles beløb til særlige aktiviteter, såsom uddannelse, nyanskaffelser m.m.

 

HGV's MISSION er at:

understøtte arbejdet og udviklingen i HG.

gøre arbejdet for frivillige ledere i HG lettere ved at aflaste dem i relation til idrætsfaciliteterne i Herlufsholm Idrætscenter.

 

HGV's VISION er at:

arbejde for en løbende udbygning og forbedring af idrætsfaciliteterne i Herlufsholm Idrætscenter, så de dels er tidssvarende, dels kan rumme behovet for idrætsudøvelse i det naturlige område

arbejde for positivt samarbejde med alle idrætscentrets afdelinger.

antallet af medlemmer i HGV er på minimum 125.


Herover - en tegning af projekt bold og bevægelse.


Herunder - HGV-prisen 2019 tildelt Janne Jensen fra HGATM

Støt HGV med et medlemskab

Minimum 100 kr. for private og 500 kr. for firmaer

Nordea   Reg. Nr. 2510  kontonr. 0748 202 072.

Skriv venligst navn og mailadresse ved indbetaling.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes