hgsport.dk © JAN 2018

Webmaster 

 

    Herlufsholm Gymnastikforening

ForsideHG HGV Visioner og værdier  Vedtægter  HG historie  Persondataforordning

Mission, vision og værdi

Mission

Hovedafdelingens opgaver er

 • At fungere som bindeleddet mellem hovedafdelingen, HG’s 10 afdelinger, HG’s Venner (HGV) og Herlufsholm Idrætscenter (HIC)
 • At være HG’s ansigt udadtil og sammen med afdelingerne og HIC skabe en optimal branding og et godt image
 • At varetage HG’s interesser over for omverdenen, fx offentlige myndigheder og pressen
 • At arbejde for gode økonomiske betingelser for især unges idrætsudøvelse
 • At stå for driften af HG’s Fritidsklub
 • At skabe synergier mellem afdelingerne/fritidsklubben
 • I samarbejde med HIC at skabe attraktive fysiske rammer til gavn for afdelingerne

Værdier

Det skal være attraktivt at være medlem af og idrætsudøver eller leder i HG. Derfor står HG’s hovedafdeling, de 10 afdelinger og fritidsklubben for

 • Rummelighed – der er plads til alle uanset talent, alder, køn og etnisk baggrund
 • Respekt for hinanden – et trygt sted at være
 • Respekt for miljøet på idrætscenteret område og andre områder, der benyttes af HG
 • Socialt samvær vægtes højt
 • Udvikling inden for kvalitet i faciliteter og ledelse
 • Konkurrence udøves på et fair grundlag – fairplay
 • Proaktiv i forhold til udviklingen inden for idræt, sundhed og klubliv
 • Overholdelse af alle love og regler inden for bl.a. skatteområdet
 • Overholdelse af alle love og regler inden for doping og lign. Nultolerence inden for euforisende og andre ulovlige stoffer af enhver art
 • Det frivillige arbejde prioriteres højest, og der sker ingen sammenblanding af afdelingernes og private interesser – økonomisk eller på anden måde

Vision

Den fælles vision for HG er

 • HG er en attraktiv idrætsorganisation, et godt sted at dyrke idræt både for bredde og for elite – fra babysvøm til veteranbadminton
 • HG har et positivt image og sætter Herlufsholm på idrætslandkortet – på de idrætslige, sundhedsmæssige, sociale og facilitetsmæssige områder
 • HG og HIC sprudler af kvalitet, dynamik og aktivitet
 • HG har et godt samarbejde med de væsentlige interessenter som fx Næstved kommune, skoler og de forskellige idrætsforbund
 • HG er åben for at optage nye idrætsgrene, åben over for etablering af ungdomsklub, juniorklub, skovbørnehave mv., ligesom idrætscenterets faciliteter gerne ses anvendt af fx ældre medborgere

Vedtaget på HG’s hovedbestyrelsesmøde den 04.06.2015

 

 


 

 

 

 

Link til

 

Dokumentet