hgsport.dk © FEB 2019

Webmaster 

 

    Herlufsholm Gymnastikforening

ForsideHG HGV Visioner og værdier  Vedtægter  HG historie  Persondataforordning

 

HG Venner blev oprettet i juni 1952 med det formål at være en støtteforening for HG's afdelinger. Det er stadig det primære formål for foreningen.

 

FORMÅL

HGV er bindeled mellem HG - Herlufsholm Gymnastikforening og dennes nuværende og tidligere medlemmer for derigennem at støtte HG's idrætsafdelinger.

 

HGV's økonomi er adskilt fra Herlufsholm Idrætscentrets driftsøkonomi. Stort set alle HGV's kontingentpenge bruges til støtte af idrætsafdelingerne, som efter ansøgning tildeles beløb til særlige aktiviteter, såsom uddannelse, nyanskaffelser m.m.

 

HGV's MISSION er at:

understøtte arbejdet og udviklingen i HG.

gøre arbejdet for frivillige ledere i HG lettere ved at aflaste dem i relation til idrætsfaciliteterne i Herlufsholm Idrætscenter.

 

HGV's VISION er at:

arbejde for en løbende udbygning og forbedring af idrætsfaciliteterne i Herlufsholm Idrætscenter, så de dels er tidssvarende, dels kan rumme behovet for idrætsudøvelse i det naturlige område

arbejde for positivt samarbejde med alle idrætscentrets afdelinger.

antallet af medlemmer i HGV er på minimum 125.

 

 

HGV prisen

Prisen uddeles hvert år til en af HG's mange aktive ledere/trænere, som en påskønnelse af en særlig indsats eller mange års trofast arbejde til gavn for idrætten i HG.

Prisen blev i 2013 tildelt Jette Mignon fra HG Gymnastik.

 

 

 

Støt HGV med dit medlemskab.

 

Læs HER eller kontakt Herlufsholm Idrætscenter,

tlf. 55 72 12 89

 

E-mail: info@herlufsholmic.dk

 

Hovedsponsorer

Børge Jakobsen & Søn

Hansen & Nielsen

Skovens Restaurant

Danske Bank

Sparekassen Næstved

Elmodan Elektro

Nielsen & Risager

PriceWaterhouseCoopers

Special-butikken

Intersport

V. Jørgensen & Søn

Hansen og Andersen