hgsport.dk © JAN 2018

Webmaster 

 

    Herlufsholm Gymnastikforening

ForsideHG HGV Visioner og værdier  Vedtægter  HG historie 

 

HG hovedafdeling

 

HG er en paraplyorganisation med 10 sportsafdelinger med et samlet medlemstal på ca. 4000. De enkelte sportsafdelinger er selvstændige med egen bestyrelse og egen økonomi.

 

Hovedafdelingens bestyrelsen består af et forretningsudvalg og formændene fra de 10 afdelinger. Forretningsudvalget tager sig af de løbende sager i hovedafdelingen.
Hent adresse og telefonliste for hovedbestyrelsen (pdf).

 

 
Bestyrelsen

 

Forretningsudvalg  
 1. Formand

 2. Næstformand
 3. Sekretær
 4. Kasserer

 

Flemming Jørgensen

Troels Heilmann Møller

Hanne Mikkelsen

Annette Otzen

 

Formænd  
 1. Atletik

 2. Fodbold
 3. Håndbold
 4. Gymnastik
 5. Svømning
 6. Badminton
 7. Orienteringsløb
 8. Amerikansk fodbold
 9. Vægtløftning
 10. Floorball
 11. Fritidsklub

Allan Nielsen

Lars Hoppe Søe

Janni Jørgensen

Lars Olsen

Ole Nørholm

Søren Lorentzen

Stig Andersen

David Hansen

Alex Høgh Engell Petersen

Troels Stoel Nielsen

Martin Nørby

 

 

 


 

 

 

 

Kontakt

 

Disse mailadresser er alias og videresender dig til udvalg, enkeltpersoner og de respektive klubber.

 

 

 1. formand@hgsport.dk
 2. naestformand@hgsport.dk
 3. sekretaer@hgsport.dk
 4. kasserer@hgsport.dk

 

 1. atletikogmotion@hgsport.dk
 2. fodbold@hgsport.dk
 3. haandbold@hgsport.dk
 4. gymnastik@hgsport.dk
 5. svoemning@hgsport.dk
 6. badminton@hgsport.dk
 7. orientering@hgsport.dk
 8. amerikansfodbold@hgsport.dk
 9. vaegtloeftning@hgsport.dk
 10. floorball@hgsport.dk
 11. fritidsklub@hgsport.dk

 

 

Sponsor